MoE 2.0

MoE 2.0

Art & Research

"Following his successful PhD defence and the closing piece of 'DE EXPERTEN' on March 4 (2022), Bob Selderslaghs obtained the title of Doctor in the Arts for his research 'MoE 2.0. From dramatic-inquiry towards an artistic result in art education'."

Van verbeeldend onderzoek tot artistiek product in kunsteducatie


Er is weinig onderzoek gedaan naar hoe je een gezonde balans kunt creëren tussen proces en product in kunsteducatie. Nochtans erkennen onderzoekers, kunstenaars, leraren, lerarenopleiders, leerlingen en publiek de noodzaak van dat evenwicht: zonder een kwaliteitsvol proces bereik je onmogelijk een hoogwaardig product. En een product met een laag of bedenkelijk niveau zullen toeschouwers in het beste geval met de mantel der liefde bedekken als ze een emotionele band hebben met de kunstenaar(s) of als ze weten dat er wel een waardevol (sociaal) proces aan het product voorafging. Tijdens zijn doctoraatsonderzoek "MoE 2.0" exploreerde Bob Selderslaghs hoe de dramatische onderzoeksbenadering van leren en onderwijzen Mantle of the Expert, een vorm van procesdrama, verrijkt kon worden tot een methodiek in kunsteducatie om non-scripted theaterperformances te creëren met jonge doelgroepen om aldus een evenwicht te creëren tussen het artistieke proces en product.

Kunstinstallatie

'PLAY NO PLAY'
De Experten III:

De Toneelratten (2021)
De Experten I: De Dierenredders (2019)
One wall expo:

The Experts in the Picture
De Experten II: De Stoutmoedige Diefte (2020)De Experten IV:

ON/AF (2022)