Wat is MoE?

Wat is MoE?


Mantle of the Expert benadert leren en onderwijzen vanuit ‘verbeeldend onderzoek’. Het is een vorm van procesdrama waarbij drama als leermiddel wordt ingezet. Het doel is eindtermen en ontwikkelingsdoelen op een geïntegreerde wijze te realiseren en daarbij het eigenaarschap van de leerling, de intrinsieke motivatie en een onderzoeksgerichte houding te stimuleren en te valoriseren.


In de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkelde prof. Dorothy Heathcote MBE (1926-2011) de methodiek tijdens haar werk aan de Universiteit van Newcastle in het Verenigd Koninkrijk. Het basisidee van MoE is dat leerlingen hun schoolcurriculum afwerken alsof ze een groep experten zijn: ze kunnen wetenschappers in een laboratorium zijn, archeologen die een tombe uitgraven, een reddingsteam tijdens een natuurramp… Samen met de leerkracht creëren ze een fictieve wereld waarin ze zelf gecast worden als een team van experten dat voor een (denkbeeldige) klant werkt die hen een commissie of opdracht geeft. Aan die commissie kunnen een heleboel leeractiviteiten gekoppeld worden.


Bob Selderslaghs deed een doctoraatsonderzoek naar wat de methode kan betekenen in kunsteducatieve settings. Hij ontwikkelde de methode MoE 2.0 die een gezonde balans mogelijk maakt tussen het artistieke proces en product in kunsteducatie. Op die manier kan MoE niet enkel als leermiddel, maar ook als leerdoel worden ingezet. Meer daarover lees je op de pagina onderzoek.

MoE in de klas van Barbara Bellinkx

De artistieke meerwaarde van Mantle of the Expert

Mantle of the Expert en taalgebruik

Three Looms Waiting             (BBC-documentaire)